Συμμετοχή του Συλλόγου στο Πανευρωπαϊκό συνέδριο της EMHA

Στις 22 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το πανευρωπαϊκό συνέδριο της EMHA (EUROPEAN MIGRAINE HEADACHE ALLIANCE) μέλος της οποίας είναι και ο Σύλλογός μας. Τον Σύλλογο εκπροσώπησε, το μέλος του Δ.Σ. Λία Μπάρμπα.

Τα θέματα του συνεδρίου ήταν κυρίως διοικητικά και απολογιστικά, όπως η έγκριση του οικονομικού απολογισμού, η αλλαγή του ονόματος αλλά και η οικονομική συμμετοχή των μελών.

Στα υπόλοιπα θέματα έγιναν προτάσεις και συζητήσεις για την αντιμετώπιση των ασθενών σε εργασιακούς χώρους, για τους τρόπους ενημέρωσης των κρατικών φορέων και γενικότερα του κοινού για τις συνέπειες των ασθενειών στην προσωπική ζωή των ασθενών.

Στο συνέδριο συμμετείχαν σύλλογοι από όλη την Ευρώπη (Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Λετονία, Σερβία, Ρωσία κλπ). Μέλη των συλλόγων είναι και ιατροί οι οποίοι, πέραν της ιδιότητας του ιατρού, συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα για νέες θεραπείες.

Η Κα Λία Μπάρμπα πρότεινε νέους τρόπους ενημέρωσης τηε ευρύτερης κοινωνίας, οι οποίες θεωρήθηκαν ιδιαίτερα πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες ενώ αναμένεται να συζητηθεί στο μέλλον ο τρόπος υλοποίησής τους. Ιδιάιτερο ενδιαφέρον για τις προτάσεις αυτές εκφράστηκε από τους εκπροσώπους Ρωσίας και Γερμανίας

Το Συνέδριο έκλεισε με ευρεία ανταλλαγή απόψεων και ιδεών προς την κατεύθυνση της βελτίωσης ποιότητας ζωής των ασθενών.

55606206 403788903752901 8182045825686306816 n

Follow our news

Fill in your email to receive our newsletters.